Statsministeren enig i at vedtaket 12. mars burde vært fattet av regjeringen