Professor: Ålesund-utbruddet er et varsku om faren ved gjenåpning