Ap vil gjøre leirskole obligatorisk og forby kjønnsdelt svømmeundervisning