EU-land lover å ta imot nesten 40.000 afghanere

foto