Regjeringen innkaller til pressekonferanse om lønnsstøtteordningen klokka 18.30