Korona har kostet Norge 67 milliarder kroner i ekstra Nav-utbetalinger

foto