Flere enn 50 fryktes omkommet etter jordskred i Myanmar

foto