Johansen: Omikronutbruddet i Oslo kan være det største i verden utenfor Sør-Afrika