Kraftig nedgang i antallet premature fødsler i Danmark

foto