Norwegian fraktet 41.000 passasjerer i april

foto