Høyesterett: – Ikke sikkert at Hagen-anken blir behandlet fredag