Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner

foto