Wuhan-viruset fører til stopp for kongekrabbeeksport

foto