Over 1.000 brannfolk kjemper mot store branner sør i California

foto