Seks til behandling etter brann i festlokale i Møre og Romsdal