Studenter i Viken-kommuner får komme tilbake på lesesalen