Johansen mener det er realistisk med Oslo-gjenåpning mot sommeren