Regjeringen setter av over 800 millioner kroner til korona-massetesting

foto