Ordførere på Nord-Jæren ber om å endre vaksinerekkefølge