Norsk selskap legger stort vannkraftprosjekt i Myanmar på is