Erdogan: Militæroffensiven fortsetter til målene er nådd

foto