Telenor irettesettes for feil med talepostkasse

foto