Oslo politidistrikt øker kapasiteten på passkontorene

foto