Staten får flengende kritikk for tilbudet til særalderspensjonister