Forlenget varetekt for de tre siktede i Prinsdal-drapet