Toyota tilbakekaller 2,4 millioner hybridbiler

foto