Krigshelten Joachim Rønneberg begraves på statens bekostning

foto