Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet