Migrantgruppe på vei til USA forsøkte å storme grensen til Mexico

foto