Trafikken gjennom Suezkanalen kan gå som normalt igjen