Skottland opphever nesten alle koronarestriksjoner

foto