Trondheim skal vaksinere alle over 45 år innen 15. januar