Guldvog: – Har ikke tatt høyde for omikron når vi kjøper tester