Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa