Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

foto