Riksrevisjonen: Mindre kommunal innflytelse vil gi nye veier raskere

foto