Femdobling i antall oppdrag for Røde Kors-båter

foto