Oslo framskynder vaksinering av 16- og 17-åringer

foto