Fortsatt høye smittetall i Bergen, men nedgang i antall innlagte

foto