Kraftig økning i anmeldte overgrep mot barn i Oslo

foto