KrF fortsatt under sperregrensen på NRK-måling

foto