Antall kommuner med Høyre-ordfører mer enn halvert

foto