Studie: Hørselstap mulig senskade etter koronasmitte

foto