Sårbarhet i Googles smittesporingssystem – sensitiv data eksponert i systemlogg