Politiet: Seks innbrakt for mindre ordensforstyrrelser ved Sian-markering