Raja ber barn av innvandrere om hjelp til å formidle koronainfo