Hortemo: Vaksineringen i Norge vil bli betydelig forsinket uten J&J-vaksinen