Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstillatelse