Unicef om barns framtidssjanser: Norge på topp og bunn

foto