Arbeidstilsynet: Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL

foto